Ny Domän!

Pga EU-dumheter så stängde nyligen Finest.se, som tjänstgjort som blogportal för alla utkasten till berättelsen om Beriderskans framfart. Givetvis ska berättelsen rättmätigt finnas kvar, så utkasten är nu importerade på Nouw.com istället.

https://nouw.com/beriderskan_

En del bilder och korslänkar kan vara ickefungerande, men den är även registrerad till Google så den i helhet är sökbar och läsbar för alla intresserade.

Mycket Nöje!